Frigorifics Costa Brava

Bona proposta per aquelles empreses que tinguin que paletitzar un mínim de 50 palets dia, funcional , ergonòmica i resistent.

Acosellable per treballar directament en els moment de la carrega o abans de les ubicacions dels palets.

Sencilla la seva manipulació i excel·lent tracte comercial.
Marc Banchs